Biểu tượng cảm xúc TikTok

Bộ sưu tập lớn nhất của biểu tượng cảm xúc để tạo tiểu sử thú vị, độc đáo trên TikTok.

John Doe 👋
@john_doee.
145Theo dõi
183Người theo dõi
418Lượt thích
Football player 🎼 Music producer 🔥 Never give up Use my code -15%
Work. Save. Travel. Repeat.
Thử với Trình tạo Font

Sao chép và dán

Hình ảnh chất lượng

Hiện đại

Tạo một tiểu sử gốc dựa trên hồ sơ người dùng hiện tại trên TikTok.

Hình ảnh biểu tượng cảm xúc

Thú vị

Thư viện gồm một vài trăm biểu tượng cảm xúc trong 8 danh mục - nổi bật so với các người dùng khác.

Hình ảnh sao chép và dán

Đã chuẩn bị

Văn bản được tạo ra đã sẵn sàng để được sao chép và dán vào hồ sơ của bạn.

Tiểu sử trên TikTok

Tạo trong vài giây

Hình ảnh đồng hồ

Trình tạo TikTok bio cho phép bạn tạo một bio gốc cho TikTok dựa trên giao diện hiện tại của một hồ sơ trên ứng dụng di động. Tùy chỉnh văn bản, tên và tên người dùng của riêng bạn. Đính kèm hình ảnh hồ sơ hoặc liên kết trang web. Trình tạo TikTok bio mới chính xác phản ánh bố cục và kích thước của các phần tử riêng lẻ trong phần bio cùng với giới hạn ký tự. Chỉ cần sao chép và dán văn bản được tạo ra vào bio TikTok của bạn.

Thêm những gì bạn muốn

Hình ảnh dấu cộng

Thêm dòng mới, ký tự đặc biệt và biểu tượng. Trình tạo TikTok bio cũng có một bộ sưu tập rất lớn các biểu tượng cảm xúc để làm phong phú hồ sơ của bạn và tăng sự quan tâm của khách truy cập. Nhờ vào chúng, bạn có thể thể hiện cảm xúc của mình và tiết kiệm không gian rất nhiều. Chọn từ vài trăm biểu tượng cảm xúc từ các danh mục khác nhau: động vật 🦊, thiên nhiên 🌱, thức ăn 🍇, du lịch 🌍, vật phẩm 👓, ký hiệu ⚠️, cờ 🏁 và nhiều hơn nữa. TikTok bio không cần phải nhàm chán và đơn điệu!

Câu hỏi thường gặp