Làm thế nào để kiểm tra tất cả các bài viết đã thích trên Instagram?

Biểu tượng Thích hiển thị trên tòa nhà

Khi duyệt qua Instagram, rất dễ vô tình thích một bài viết của ai đó, đặc biệt là trên thiết bị di động. Ngoài ra, hoạt động của chúng ta được hiển thị với người dùng theo dõi hồ sơ của chúng ta, điều này có thể dẫn đến giảm số lượng người theo dõi trong trường hợp các tài khoản chuyên nghiệp quảng cáo các thương hiệu khác nhau.

Việc vô tình nhấp vào trái tim đỏ dưới bức ảnh có thể được hoàn tác nhanh chóng, nhưng nếu chúng ta không biết điều đó thì sao? Đáng xem xét kiểm tra hoạt động của bạn trên mạng xã hội từ thời gian này sang thời gian khác.

Để xem tất cả các bài viết Instagram mà bạn đã thích:

  1. Đi đến hồ sơ của bạn và nhấp vào biểu tượng hamburger.
  2. Từ các tùy chọn có sẵn, chọn Hoạt động của bạn > Tương tác > Thích.

Hoạt động liên quan đến việc thích có thể khá lớn, vì vậy chúng ta có thể sắp xếp nó một cách tự do - chọn khoảng thời gian và tìm kiếm người dùng mà chúng ta đã thích bài viết của họ. Nếu bạn muốn tránh hoạt động vô tình khi duyệt qua bài viết trên Instagram, hãy thử Trình tải xuống bài viết Insta của chúng tôi.