Làm thế nào để ẩn trạng thái hoạt động trên Instagram?

Một người sử dụng điện thoại thông minh

Theo mặc định, bất kỳ người nào chúng ta theo dõi trên Instagram hoặc ai mà chúng ta đã gửi tin nhắn trong quá khứ đều có thể kiểm tra xem chúng ta đang trực tuyến hiện tại hay đã trực tuyến cách đây bao lâu.

Hoạt động của chúng ta được ghi lại cả trong ứng dụng Instagram và sau khi đăng nhập qua trình duyệt web. Nếu bạn quan tâm đến quyền riêng tư và không muốn thông tin về hoạt động của bạn được hiển thị cho người khác, bạn có thể thay đổi cài đặt bất kỳ lúc nào.

Trong trường hợp của ứng dụng di động, nó trông như sau:

  1. Từ trang hồ sơ của bạn, mở Menu ở góc trên bên phải màn hình.
  2. Nhấp vào theo thứ tự: Cài đặt, Quyền riêng tư, Trạng thái hoạt động.
  3. Di chuyển thanh trượt màu xanh để bật hoặc tắt trạng thái hoạt động của bạn.

Nếu bạn chọn ẩn trạng thái hoạt động của mình, hãy nhớ rằng điều này cũng áp dụng ngược lại - bạn cũng sẽ không thể thấy trạng thái của người theo dõi hoặc với ai bạn đã trò chuyện. Nếu không có dấu chấm xanh lá cây hoặc thời gian đăng nhập cuối cùng trong cuộc trò chuyện Instagram bên cạnh ảnh người dùng, điều đó có nghĩa là người dùng đã tắt trạng thái hoạt động của mình.