Trình xem Instagram Story

Duyệt qua bất kỳ stories trên Instagram nhanh chóng, miễn phí và ẩn danh.

Xóa nội dung

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và bản quyền của bạn. Tất cả nội dung thuộc sở hữu của Instagram và chúng tôi không lưu trữ nội dung của bạn trên máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cung cấp cho bạn khả năng xem nó một cách dễ dàng và thoải mái hơn. Nếu bạn muốn ẩn hồ sơ của mình khỏi người khác, bạn có thể đặt tài khoản của bạn thành riêng tư. Có nhiều công cụ tương tự trên internet có thể hiển thị hồ sơ công khai của bạn và việc loại bỏ nó khỏi Insta-story-viewer.pl sẽ không thay đổi điều gì. Cách duy nhất để ẩn nội dung Instagram của bạn là sử dụng hồ sơ riêng tư. Nếu bạn vẫn muốn xóa hồ sơ của mình khỏi tìm kiếm của chúng tôi, hãy viết cho chúng tôi qua địa chỉ email [email protected].