Trình kiểm tra Trạng thái Instagram

Giám sát trạng thái Instagram theo thời gian thực: mã http, thời gian phản hồi và lỗi.

Trạng thái hiện tại: trực tuyến

  • Trang web: https://www.instagram.com
  • Yêu cầu cuối cùng:
  • Trạng thái phản hồi: 200 (ổn)
  • Thời gian phản hồi:
  • Lỗi trong 24 giờ qua: 0

Báo cáo từ vài giờ qua: 1

Tôi gặp vấn đề với:

Thời gian phản hồi trung bình:

Yêu cầu trong ngày qua: 48

NgàyTrạng thái HttpThời gian phản hồi (ms)
200472
200368
2001037
200500
200546
200593
200427
200796
200362
200517
200759
200496

Giám sát Trực tuyến

WiFi - minh họa

Trình kiểm tra trạng thái Instagram kiểm tra và xác minh trạng thái Instagram một cách có hệ thống. Tìm hiểu xem hiện tại trực tuyến/ngoại tuyến và phân tích lỗi trong 24 giờ qua trên bảng hoặc đồ thị: mã http, thời gian phản hồi. Xem xem lỗi xảy ra ở phía bạn hay phía Instagram. Trình kiểm tra trạng thái Instagram mới là một cách nhanh chóng và dễ dàng để giám sát máy chủ Instagram theo thời gian thực.

Báo cáo lỗi

Tin nhắn - minh họa

Có lẽ bạn đã tự hỏi liệu chỉ riêng bạn hay phần lớn người dùng khác cũng gặp vấn đề với Instagram? Trình kiểm tra trạng thái Instagram cho phép bạn báo cáo lỗi với trang web hoặc ứng dụng Instagram. Xác minh khi nào xảy ra vấn đề toàn cầu với việc truy cập vào cổng thông tin và có bao nhiêu người bị ảnh hưởng. Bạn không cần phải tự hỏi về nguồn gốc của vấn đề nữa - hãy kiểm tra trạng thái hiện tại của Instagram!

Câu hỏi thường gặp