Hur ändrar jag mitt Instagram-användarnamn?

Instagrams officiella profil på telefonen

Bland nästan 1,5 miljarder konton på Instagram är det svårt att komma på ett originellt användarnamn. Vanligtvis lägger vi inte för mycket vikt vid det, särskilt i början av vår resa på portalen.

När profilen blir mer populär och nya affärskontakter skapas uppstår behovet av att ändra användarnamnet till ett som bättre speglar vårt varumärke och är mer igenkännbart och användarvänligt.

Trots att ändra användarnamnet inte är komplicerat kan det vara svårt för många människor att hitta den här möjligheten, till exempel genom att söka i kontoinställningarna.

För att ändra användarnamnet på Instagram klickar du på Redigera profil-knappen på din webbplatsprofil. Användarnamnsfältet finns precis ovanför biografin. Klicka på bock-tecknet ✓ i det övre högra hörnet av skärmen för att bekräfta det nya namnet. Instagram meddelar dig om namnet du vill använda redan är upptaget.

Det nya användarnamnet kan bara innehålla alfanumeriska tecken (a-z, A-Z), (0-9) och vissa specialtecken (._-). Maxlängden får inte överstiga 30 tecken. Om du har ett stort antal följare kan de meddelas att din profil har bytt namn.