Làm cách nào để xóa lịch sử tìm kiếm trên Instagram?

Ảnh của ống nhòm

Lịch sử tìm kiếm trên Instagram hiển thị các người dùng và thẻ được tìm kiếm gần đây. Đây chủ yếu là một tính năng hữu ích vì tiết kiệm thời gian và hiển thị kết quả liên quan. Vì lý do riêng tư, một số người dùng không muốn công cụ tìm kiếm Instagram đề xuất các hồ sơ đã được truy cập gần đây. Bạn có thể xóa kết quả cá nhân một cách thủ công, nhưng đây là một giải pháp tốn thời gian.

Để xóa hoàn toàn lịch sử duyệt Instagram:

  1. Đi vào tài khoản của bạn và nhấp vào menu hamburger.
  2. Từ các tùy chọn có sẵn, chọn Lịch sử tìm kiếm.
  3. Ở góc trên bên phải của màn hình, nhấp vào nút Xóa tất cả màu xanh lá cây.

Bằng cách xóa lịch sử tìm kiếm Instagram một cách có hệ thống, bạn bảo vệ quyền riêng tư của mình, nhưng bạn sẽ cần mất nhiều thời gian hơn để tìm lại hồ sơ.