Làm thế nào để ẩn Stories trên Instagram của tôi?

Mèo màu cam che khuất gương mặt

Instagram Stories là một phương pháp chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc sống chúng ta dưới dạng ảnh hoặc video ngắn có thời gian hiển thị trong 24 giờ. Trước khi thêm một story, chúng ta có thể tự do chỉnh sửa và gắn nhãn cho những người khác.

Mặc định, đối với tài khoản công khai, story được chia sẻ sẽ hiển thị trên hồ sơ của chúng ta cho tất cả người dùng Instagram, nhưng có thể ẩn chúng khỏi những người cụ thể. Trên thực tế, với những người đó, story của chúng ta sẽ không xuất hiện (ảnh đại diện của chúng ta sẽ không được đèn sáng, và stories sẽ không mở sau khi nhấp vào).

Để sử dụng tùy chọn này:

  1. Mở ứng dụng Instagram.
  2. Nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở góc dưới bên phải màn hình.
  3. Đi đến Menu, sau đó chọn theo thứ tự: Cài đặt, Quyền riêng tư, Story.
  4. Trong phần Người xem ở đầu trang, nhấp vào 0 người và chọn người dùng từ danh sách người theo dõi của bạn hoặc sử dụng hộp Tìm kiếm.

Bạn có thể chặn bất kỳ người dùng Instagram nào xem stories của bạn, không chỉ những người theo dõi bạn. Nếu loại trừ một người, họ sẽ không thể xem cả Stories hiện tại và Phát trực tiếp của bạn. Vui lòng lưu ý rằng chúng chỉ được ẩn đối với những người cụ thể, nhưng những người đó vẫn có thể xem từ tài khoản bạn bè hoặc sử dụng các công cụ như IG Online Stories Viewer.