Làm thế nào để tắt bình luận trên Instagram?

Biểu tượng bình luận trên điện thoại

Có nhiều lý do mà người dùng Instagram quyết định loại bỏ phần bình luận dưới bài đăng của họ. Khi hồ sơ và người theo dõi trở nên phổ biến, ngày càng có nhiều người độc hại lạm dụng quyền tự do ngôn luận và nhận xét tiêu cực về hầu hết nội dung chúng ta đăng.

Tất nhiên, bạn có thể xóa từng bình luận một, nhưng điều này mất thời gian và hầu hết người theo dõi sẽ có thời gian để đọc bình luận không mong muốn, thay đổi ý kiến về bạn hoặc ngừng theo dõi hồ sơ của bạn.

Nếu bạn muốn bài đăng của bạn chỉ mang tính thông tin và không cho phép bình luận, hãy thay đổi cài đặt bài đăng. Để làm điều này, xem bài đăng, nhấp vào ba chấm ở góc trên bên phải màn hình và chọn Tắt bình luận từ các tùy chọn có sẵn. Hãy nhớ rằng tất cả các bình luận trước đây sẽ trở nên vô hiệu và ngược lại - chúng sẽ xuất hiện sau khi bật lại tùy chọn này. Bạn cũng có thể tắt bình luận trước khi đăng bài.

Tóm lại, bạn có quyền kiểm soát nội dung mà người dùng khác đăng dưới bài đăng của bạn. Bình luận tiêu cực xảy ra với tất cả mọi người, nhưng bạn có thể chặn chúng bất kỳ lúc nào.