Làm thế nào để hạn chế một người dùng trên Instagram?

Đèn đỏ tín hiệu

Trong cuộc chiến chống lại các hình thức lạm dụng, thư rác, hành vi xúc phạm và những bình luận tiêu cực trên bài viết, cũng như trong cuộc trò chuyện, Instagram không để chúng ta bị bỏ rơi.

Chúng ta có nhiều tùy chọn trong tay: tắt bình luận, ẩn quan hệ, tắt âm thanh của tài khoản hoặc thậm chí cấm hoàn toàn. Đây chỉ là một số ví dụ về các hành động mà chúng ta có thể thực hiện cho mục đích này. Tất nhiên, nếu bạn quyết định báo cáo tài khoản gây phiền nhiễu cho hỗ trợ Instagram, nhưng có thể đáng để tận dụng tính năng hạn chế tài khoản, hoạt động rất tốt.

Đây là một phương pháp thay thế cho việc chặn một tài khoản, mà như chúng ta biết, có thể dễ dàng được biết đến bởi người bị chặn sau khi nhập tên hồ sơ của chúng ta vào ô tìm kiếm. Tuy nhiên, chức năng hạn chế tài khoản lại tinh vi hơn và được thiết kế để người dùng không đoán được về việc áp dụng nó. Chúng ta có thể sử dụng nó tự do, bởi vì giống như trong trường hợp chặn người dùng, Instagram sẽ không thông báo cho anh ta về hạn chế đã áp dụng, hơn nữa, nó là tạm thời, và chúng ta có thể hủy hạn chế bất cứ lúc nào mà không cần theo dõi lại tài khoản.

Việc áp dụng hạn chế cho người dùng cụ thể mang lại những lợi ích gì? Đầu tiên, anh ta sẽ không thể thấy trạng thái hoạt động của bạn, thêm bình luận mà không có sự đồng ý của bạn (chỉ trở thành công khai sau khi được phê duyệt) và kiểm tra khi bạn đã đọc tin nhắn của anh ta trong cuộc trò chuyện. Chúng ta có thể kích hoạt chức năng này theo hai cách.

Thông qua cài đặt ⚙️

  1. Mở Instagram và đi đến hồ sơ của bạn.
  2. Mở Menu ở góc trên bên phải màn hình.
  3. Chọn như sau: Cài đặt, Quyền riêng tư, Các tài khoản bị hạn chế.
  4. Tìm kiếm và thêm người dùng vào danh sách các tài khoản bị hạn chế.

Thông qua cuộc trò chuyện 💬

  1. Mở Instagram và đi đến màn hình chính.
  2. Nhấp vào biểu tượng Tin nhắn trực tiếp (Direct Message) ở góc trên bên phải màn hình.
  3. Trong tab Cuộc trò chuyện, mở một cuộc trò chuyện từ người dùng mà bạn muốn hạn chế.
  4. Nhấp vào tên người dùng ở đầu màn hình.
  5. Chọn Hạn chế.

Người dùng có biết rằng tôi đã áp dụng hạn chế? Đây là một phương pháp tương đối tinh vi so với việc chặn một tài khoản. Mặc dù anh ta có thể tự hỏi tại sao anh ta bất ngờ không thể thấy trạng thái hoạt động của bạn hoặc kiểm tra từ tài khoản của bạn bè xem bình luận mà anh ta thêm có hiển thị cho mọi người không.